Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Departementene
LO Stat
YS Stat
Akademikerne
Unio
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)