Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statsministerens kontor
Departementene
LO Stat
YS Stat
Akademikerne
Unio
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)