Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Arbeidsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
KS
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd
Oslo kommune
Bærum kommune
Asker kommune
Nesodden kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Sola kommune
Sandnes kommune
Tromsø kommune
Drammen kommune
Sykkylven kommune
Kristiansund kommune
Alstadhaug kommune
Steinkjer kommune
Malvik kommune
Førde kommune
Arendal kommune
Eidsvoll kommune
Vennesla kommune
Eidsberg kommune
Skedsmo kommune
Frogn kommune
Lørenskog kommune
Oppegård kommune
Målselv kommune
Øyer kommune
Elverum kommune
Husbanken
Klagenemnda til Husbanken
Husleietvistutvalget
Statens lånekasse for utdanning
Statens innkrevingssentral
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Nav
Forum for offentlig service
Datatilsynet
Riksrevisjonen
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Regjeringsadvokaten
Forbrukarrådet
Den Norske Advokatforening
Huseiernes landsforbund
Leieboerforeningen
Juss-Buss
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Ensliges landsforbund
Funksjonshemmedes fellesforbund
Unge funksjonshemmede
Fattighuset
Kirkens bymisjon
Norsk Pensjonistforbund
Seniorsaken