Høringsinstanser

Massemedier
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og regionaldepartementet

Administrativt forskningsfond (AFF)
Advokatforeningen
Akademikernes Fellesorganisasjon
AOF Norge
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitekthøgskolen i Oslo
Asplan Viak AS

Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggaktuelt AS
Byggeindustrien
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening

Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS

Deltasenteret, Bufdir
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Econa
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Elevorganisasjonen
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

FAFO
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Folkeuniversitetet Øst
Forbrukerrådet
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

GeoForum
Glava AS

Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Bergen (HiB)
Høgskolen i Gjøvik (HIG)
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark (HiT)
Høgskolen i Vestfold (HVE)
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)

IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning

JM Norge AS

Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS

Nettverk for private høyskoler
NKF-byggesak
Norconsult AS (Pro Teknologi
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Informasjonsteknologiske høgskole(NITH)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norgips Norge AS
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Form
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Norsk Kommunalteknisk forening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Teknologi
Norsk Trelastkontroll
Norsk Treteknisk Institutt
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OPAK A/S
Oslo Bolig- og Sparelag

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

SAFO
Samskipnadsrådet
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilingeniørutdanningen i Narvik
Sivilombudsmannen
Skanska Norge
Skattedirektoratet
Standard Norge
Statens kartverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statsbygg
Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (anker STI)
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Stiftelsen Haukelandsbakken Studenthjem
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stiftelsen Studentboliger i Levanger
Stiftelsen Studentenes Hus Steinkjer
Stiftelsen Studenterhjemmet av 1875
Stiftelsen studiehjem for unge piker
Stiftelsen Ådland studentheim Stord
Steinerskoleforbundet
Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Bodø
Studentsamskipnaden i Buskerud
Studentsamskipnaden i Finnmark
Studentsamskipnaden i Harstad
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Narvik
Studentsamskipnaden i Nesna
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Telemark
Studentsamskipnaden i Tromsø
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Vestfold
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund

Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Teknologisk institutt
TKS Heis AS
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
HSH
Trelastindustriens Landsforening (TL)

Unge funksjonshemmede
Universell - den nasjonale pådriverenheten i høyre utdanning
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet

Veidekke ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Østlandsforskning