Høringsinstanser

Høringsinstanser - tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

 
   

Oslo kommune

 

Bergen kommune

 

Trondheim kommune

 
   

Plankontoret for Groruddalen

 

Husbanken

 
   

Miljøverndepartementet

 

Barne- , likestilllings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

 

Arbeidsdepartementet

 

Samferdselsdepartementet

 

Helsedepartementet

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 
   

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 
   

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) Porsgrunn kommune

   

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 
   

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Leieboerforeningen i Oslo

 

Leieboerforeningen Bergen

 

Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)

 

Norges Praktiserende Arkitekter

 

Norske Arkitekters Landsforbund

 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 

OBOS

 

USBL

 

TOBB

 

BOB

 
   

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 

Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon