Høringsinstanser

Alle kommunene
Departementene
Sametinget,

Sametingets gruppeledere:
Aslaksen, Marie Therese N. Aslaksen
Alf Isaksen
Knut Roger Hanssen
Per A. Bæhr
Torill Bakken Kåven
Aud Marthinsen
Aili Keskitalo
Willy Ørnebakk
Ida Marie Bransfjell
Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Registrerte samepolitiske organisasjoner:
Árja v/ Láilá Susanne Vars
Senterpartiet v/ Ivar Egeberg
Det norske Arbeiderparti v/ Rune Solenes
Norske Samers Riksforbund
Høyre v/ Kjell Reinsfeldt
Fremskrittspartiet v/ Geir Almåsvold Mo
Samefolkets Parti
Samenes Folkeforbund - samepolitisk enhet, v/ Odd-Roar Strømme
Sosialistisk Venstreparti

Tillitsvalgte for listeforslag i valgkretsene ved sametingsvalget 2009:
Senterpartiet v/ Einar Johansen
Det norske Arbeiderparti v/ Per Ivar Henriksen
Árja v/ Sissel Gaup
Fremskrittspartiet v/ Hans Eriksen
Høyre v/Bror Sundstrøm
NSR og SaBs fellesliste v/ Berit Ranveig Nilssen
Samenes Folkeforbund v/ Geir Vorren
Felleslista for Østre valgkrets v/ Hartvik Hansen
Ofelaš v/ Janoš Trosten, Unjarga

Det norske Arbeiderparti v/ Kjell H. Sæther
Árja v/ Laila Susanne Vars
Fremskrittspartiet v/ Svein Ole Sandvik
Høyre v/ Eva Marie Johansen
Fastboendes liste v/ Isak Mathis O. Hætta
Johttisapmelaččaid Lista v/ Per A. Bæhr
Kristelig Folkeparti v/ Kristine G Grønmo
Venstre v/ Klemet Klemetsen
Norske Samers Riksforbund v/Silje Karine Muotka
Senterpartiet v/Helge Guttormsen
Det norske Arbeiderparti v/Hilde Anita Nyvoll
Árja v/Odd Iver Sara
Fremskrittspartiet v/Arthur Tørfoss
Høyre v/Per Arnesen
Sosialistisk Venstreparti v/ Leif Birger Mækinen
Samenes Folkeforbund v/Halldor Valdeland-Hansen
Nordkalottfolket v/Torill Bakken Kåven

Norske Samers Riksforbund v/ Geir Tommy Pedersen
Senterpartiet v/ Svein P. Pedersen, Nordmannvik
Det norske Arbeiderparti v/ Karin Karlsen
Árja v/ Frank Valø, Kjosen
Fremskrittspartiet v/ Aud Marthinsen
Høyre v/ Terje Olsen
Samenes Folkeforbund v/ John Elvevoll

Norske Samers Riksforbund v/ Ann-Mari Thomassen
Senterpartiet v/Kirsti Knutsen
Det norske Arbeiderparti v/ Arnold Paulsen
Fremskrittspartiet v/ Ivar M. Simonsen
Samenes Folkeforbund v/ Anders Thomas Andersen Myrnes
Sjaddo v/ Anders Urheim jr.

Norske Samers Riksforbund v/ Ivar Toven
Senterpartiet v/ Lars Toven
Det norske Arbeiderparti v/ Mads Kappfjell
Samenes Folkeforbund v/ Janne Viktil, Øvre Viktil
Åarjel-Saemiej Gielh v/ Ida Marie Bransfjell

Norske Samers Riksforbund v/ Kari S. Lifjell
Samefolkets parti v/ Birger Nymo
Det norske Arbeiderparti v/ Åse Niemi
Árja v/ Rune Pettersen
Høyre v/ Beathe Lille
Samenes Folkeforbund v/ Mindor Elvemo
Samer bosatt i Sør-Norge v/ Kristin Marianne Stormo