Høringsinstanser

Alle departementer og SMK

Alle fylkesmenn

Alle fylkeskommuner

Alle registrerte politiske partiers hovedorganisasjoner, sentrale ungdomsorganisasjoner og fylkesorganisasjoner

Den norske Revisorforening

Finanstilsynet

Handelshøyskolen BI

Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening (NARF)

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norsk Regnskapsstiftelse

Partilovnemnda

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Universitetene