Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene 
 
Abelia 
Annonsørforeningen – ANFO
Barneombudet
Bokhandlerforeningen
Brønnøysundregistrene 
Boligmappa.no
Civita
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den norske forfatterforening
Den norske forleggerforeningen
Direktorater for samfunnssikkerthet og beredskap
Direktoratet for forvaltning og IKT
DSS
Elektronikkbransjen
Elektronisk forpost Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Friprogsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
IKT- Norge 
Ifpi Norge
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Kabel Norge
Konkurransetilsynet
Kopinor
KS
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO stat
Mattilsynet
Medietilsynet
Mediebedriftenes landsforening
Microsoft Norge
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM
Nasjonalbiblioteket
Norges Blindeforbund
Norges Forskningsråd
Markedsforbundet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk eiendomsinformasjon
Norsk Industri
Norsk kulturråd
Norsk Regnesentral
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
NorSIS
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norwaco
NUUG (Norwegian Unix User Group)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Opera Software
Patentstyret
Personvernnemnda
Post- og teletilsynet
Riksarkivet
Sametinget
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO)
Samordnet opptak
Seniornett
SIFO
Sintef
Helsedirektoratet
Standard Norge 
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Teknologirådet
Toll og avgiftsdirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Tronsmo
Tono
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås
Universitetet i Tromsø 
Utdanningsdirektoratet