Høringsinstanser

Landsorganisasjonen i Norge

Akademikerne   

YS  

UNIO 

Næringslivets Hovedorganisasjon

Spekter  

Virke  

KS   Haakon

Frivillighet Norge  

Norsk presseforbund   

Transparency international Norge 

IKT-Norge  

KOMM – Sertifiserte kommunikasjonsbyråer 

SAFO Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner

LNU  Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjon

EITI International Secretariat

Publish What You Pay Norge

Tax Justice Network Norge

Norsk kommunikasjonsforening

Norsk kvinnesaksforening NKF

FOKUS  

FFO

JURK Juridisk rådgivning for kvinner 

Norsk Pasientforening

Røde Kors

Wikimedia

Microsoft Norge