Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementene

Sametinget

Samisk språk- og kultursenter, Lakselv  

Samisk språksenter, Olderdalen

Senter for nordlige folk, Samuelsberg

Árran Lulesamisk senter

Várdobáika samisk senter

Isak Saba guovddáš

Tana samiske språksenter

Gáisi Giellaguovddáš   

Aajege Samisk språk- og kompetansesenter

Álttá Sámi Giellaguovddáš

Lavangen språksenter

Storfjord språksenter

Kainun institutti – Kvensk institutt

Halti Kvenkultursenter IKS

Universitetet i Oslo

Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Samisk høgskole

Universitetet i Nordland

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Norsk språkråd

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Barneombudet 

Glomdalsmuseet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening 

Den Norske Helsingforskomité

Det Europeiske Wergelandsenteret (The European Wergeland Centre)

Falstadsenteret

Kompetansesenter for urfolks rettigheter

UNESCO

Samerådet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Stiftelsen Menneskerettighetshuset 

Det Mosaiske Trossamfund, Oslo

Det Mosaiske Trossamfunn, Trondheim

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto

Kvenlandsforbundet

Norsk-Finsk Forbund

Skogfinske Interesser i Norge

International Romani Unions representative in Norway

Den Norske Rom-forening

Norsk Rom-befolkning

Romani Kultura

Taternes Landsforening

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Kventunet

Nordisk Romanoråd

Romanifolkets Riksorganisasjon                

Samenes Folkeforbund

Sárahkka

Sámi NissonForum

Østsamene i Neiden

Skoltene i Norge

Norske Samers Riksforbund