Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
 
Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arkitekthøgskolen i Oslo
Bedriftsforbundet
Betongelementforeningen
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggemiljø - Byggenæringens miljøsekretariat
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening 
Den Polytekniske Forening
Det norske skogselskap
Det norske Veritas
EL & IT-Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Glava AS
Glass og Fasadeforeningen
Grønn Byggallianse
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Huseiernes Landsforbund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
IngeniørNytt
Institutt for samfunnsforskning
KS
Kontrollrådet for betongprodukter
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mesterbrevnemnda
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS
Norconsult AS (Pro Teknologi
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges forskningsråd - B/A-seksjonen
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannvern forening
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Elvarmeforening - v/Jan Harsem
Norsk Fjernvarme
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk Klimaskjerm
Norsk solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening 
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og  og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Plastindustriforbundet
Riksantikvaren
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Sametinget
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilingeniørutdanningen i Narvik
Statsbygg
Treforedlingsindustriens Bransjeforening 
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Velux Norge AS