Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Alle departementene

Alle fylkesmennene

Alle kommunene

 

Asker og Bærum Boligbyggelag

Boligprodusentenes Forening

Borgarting lagmannsrett

Byggenæringens Landsforening

Den norske advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Finansnæringens hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Frittstående boligforvalteres interesseorganisasjon

GeoForum

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Høyesterett

Høyskolen i Bergen

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Juss-Hjelpa i Nord-Norge

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Konkurransetilsynet

Leieboerforeningen Bergen

Leieboerforeningen i Oslo

NKF - byggesak

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)

Norges Huseierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk eiendom

Norsk Studentorganisasjon

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS

Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon

Statens kartverk

Statsbygg

Tomtefesterforbundet i Norge

Universitetet for miljø-og biovitenskap

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Utleiemegleren AS