Høringsinstanser

Alle departementer
Alle kommuner
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Ensliges landsforbund
Fattighuset
Forbrukerrådet
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Husbanken
Husbankens klagenemnd
Huseiernes landsforbund
Husleietvistutvalget
Innovasjon Norge
Juss-Buss
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd
Kirkens Bymisjon
KS
Leieboerforeningen
Lånekassen
Nav
Norges Huseierforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
OBOS
Pensjonistforbundet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skatteetaten
Sparebankforeningen
Statens innkrevingssentral
Statens Seniorråd
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unge funksjonshemmede
Utlendingsdirektoratet