Høringsinstanser

Departementene

LO

YS

Unio

Akademikerne

NHO

Hovedorganisasjonen Virke

Spekter

KS

Eksportfinans ASA

Electronic Chart Centre AS

Investinor AS

Kommunalbanken AS

NSB AS

Posten Norge AS

Statkraft SF

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Avinor AS

Bjørnøen AS

Enova SF

Gassco AS

Gassnova SF

Innovasjon Norge

Kings Bay AS

Nofima AS

Norfund

Norges sjømatråd AS

Norsk Eiendomsinformasjon AS

Norsk Helsenett SF

Norsk rikskringkasting AS

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Norsk Tipping AS

Petoro AS

Simula Research Laboratory AS

SIVA - Selskapet for industrivekst SF

Statnett SF

Statskog SF

UNINETT AS

Universitetssenteret på Svalbard AS

AS Vinmonopolet

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF

Eksportkreditt Norge AS

Nationaltheateret AS

Den Norske opera og ballet AS

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF