Vedlegg 6: Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner

Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utredet konsekvensene av en oppdatering av EU-direktiv 2016/2102 om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Oppdateringen består av 12 nye suksesskriterier som det skal måles på med hensyn på om nettsteder og mobilapplikasjoner er universelt utformet.

Denne rapporten er et tilleggsoppdrag til prosjektet Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner som Vista Analyse gjorde for Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018. Da utredet vi de de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nye krav som følger av EU-direktiv 2016/2102 om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner.

Siden den tid har det skjedd en oppdatering i standarden som EU-direktivet henviser til. Denne rapporten tar for seg konsekvensene av oppdateringen for den overnevnte utredningen.

Les rapporten: