Nyhetsbrev fra KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir blant annet ut Kommunalnytt, Regionalnytt og Plannytt.

Nyhetsbrev: Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

Kommunalnytt - Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning

Regionalnytt - Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikken

Plannytt

Planjuss

Ny på nett

Nyhetsbrev om stedsutvikling