Nyhetsbrev fra KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir blant annet ut Kommunalnytt, Regionalnytt, Plannytt og nyhetsbrev om stedsutvikling.

Illustrasjon som viser KMDs nyhetsbrev

Enkeltutgaver og avsluttede nyhetsbrev: