Nyhetsbrev fra KMD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir blant annet ut Kommunalnytt, Regionalnytt og Plannytt.

Kommunalnytt - Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning

Regionalnytt - Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikken

Plannytt

Planjuss