Innovasjonsprisen 2016 åpner snart for søknader

I juni 2016 vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet dele ut innovasjonsprisen for tredje gang. Prisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Tidligere har Arendal og Sandnes vunnet prisen på 500.000 kroner, som blir delt ut på Arendalskonferansen i juni.

Juryen er opptatt av å se om kommunene som søker prisen har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, og at de kan synliggjøre en helhetlig og systematisk satsing på innovasjon. Alle søkere til innovasjonsprisen får mulighet til å danne nettverk med andre innovative kommuner og utveksle erfaringer.

Søknadsfristen er 1. mars. Les mer på Innovasjonsprisen 2016 sine egne nettsider