Kompetansekartlegging av innvandrere

Frøya kommune er en av kommunene i landet med høyest arbeidsinnvandring. Nærmere 20 % av befolkningen er flerspråklige. Høy arbeidsinnvandring kan gi utfordringer for god integrering i lokalsamfunnet. På Frøya ble løsningen et samarbeid der både kommunen og næringslivet i fellesskap tar ansvar og ønsker innvandrere til kommunen velkommen.

Rekrutterer familier

På Frøya opplevde de at nøkkelkompetanse forsvant i forbindelse med fraflytting. Innbyggere som forlot kommunen oppgav at de flyttet fordi de ikke fikk brukt kompetansen sin godt nok. Samtidig kom det arbeidsinnvandrere med relevant faglig kompetanse, men manglende språkkompetanse til å formidle det de kunne. Det ble viktig å få en bedre oversikt og se mulighetene.

Den store laksenæringen er noe årsaken til mye av arbeidsinnvandringen til Frøya, sier Jan Otto Fredagsvik, ansatt i enhet for strategi og utvikling i Frøya kommune.  For oss er det viktig å rekruttere hele familier til øya fordi dette gir tilflyttere med et lengre eller permanent perspektiv på oppholdet. Ektefellene som blir med har også en kompetanse. Denne kompetansen ville vi registrere og mobilisere.

Digital kompetansekartlegging

Gjennom programmet "Sammen om en bedre kommune" kom ideen om å utvikle en digital kompetansekartlegging for tilflyttere til kommunen. Frøya kommune tok kontakt med Kommuneforlaget for å få hjelp til å utvikle en slik løsning. Resultatet ble et digitalt skjema som kartlegger faglig både kompetanse og språkkompetanse.  

Kartleggingsarbeidet avslørte at noen av de ansatte som jobbet med filetering av fisk eller jordbærplukking hadde en høy utdannelse fra hjemlandet på helt andre fagområder. I noen tilfeller var dette kompetanse Frøya kommune hadde stort behov for, sier Fredagsvik. Han forteller stolt om Zivile Mickuniene fra Litauen som ble anbefalt å søke jobb i kommunen etter å deltatt i kompetansekartleggingen gjennom prosjektet.  Hun er nå regnskapssjef i Frøya kommune. Når mennesker får bruke sin kunnskap og kompetanse, trives de bedre og gir mye tilbake til lokalsamfunnet, fortsetter han.

Kompetansekartleggingen skjer i samarbeid mellom kommunen og næringslivet på Frøya. Informasjonen som samles inn kan brukes av alle enheter i kommunen.  Næringslivet kan også benytte seg av kontaktinformasjonen i kompetansebasen.

Et verktøy flyktningsituasjonen

Fredagsvik mener at andre kommuner kan ha nytte av arbeidet de har gjort i den aktuelle flyktningsituasjonen.  Vi er i ferd med å ta imot tusenvis av nye innbyggere som har kompetanse Norge trenger. Vi har et stort og viktig integreringsarbeid foran oss. Med justeringer tror jeg dette kan være et godt redskap for flere, sier Fredagsvik.