Larvik + Lardal = sant

Larvik kommune og Lardal kommune leverte i slutten av november sin søknad om å slå seg sammen til èn kommune.

Den nye kommunen skal hete Larvik, og vil få om lag 46.000 innbyggere. Totalt får kommunene 50 millioner kroner i økonomisk støtte til sammenslåingen. 25 millioner går til å dekke engangskostnader ved

sammenslåingen og 25 millioner gis som reformstøtte og er til fri bruk. Nye Larvik kommune får i tillegg beholde småkommunetilskuddet og basistilskuddet Lardal får i dag i 15 år etter sammenslåingen, før det trappes ned over 5 år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har søknaden til behandling og vil  legge til rette for formelt vedtak om sammenslåing av kommunene ved kongelig resolusjon tidlig våren 2016, slik at den nye kommunen kan etableres fra 1. januar 2018.

- Jeg ønsker lokalpolitikerne og innbyggerne i Larvik og Lardal lykke til i arbeidet med å bygge en ny felles kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en kommentar til sammenslåingen.

rådmann i Larvik, Inger Anne Speilberg, ordfører i Larvik, Rune Høiseth, statsråd Jan Tore Sanner, ordfører i Lardal, Knut Olav Omholt og rådmann i Lardal, Mette Hvål. Larvik og Lardal leverte 20. november sin søknad om sammenslåing. Fra venstre: rådmann i Larvik, Inger Anne Speilberg, ordfører i Larvik, Rune Høiseth, statsråd Jan Tore Sanner, ordfører i Lardal, Knut Olav Omholt og rådmann i Lardal, Mette Hvål. Foto: KMD