Veileder: Formelle rammer i byggingen av nye kommuner

Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse. Selv som det i stor grad er opp til kommunene å avgjøre hvor omfattende en ønsker at en slik omstillingsprosess skal være, så er det en del som er felles for alle. Departementet har derfor utviklet en veileder som skisserer de formelle rammene i byggingen av nye kommuner.

Veileder: Formelle rammer i byggingen av nye kommuner