Konsultasjonsmøte mellom regjeringa og KS

Det fyrste konsultasjonsmøtet i 2016 mellom regjeringa og KS blei halde 2. mars. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og finansminister Siv Jensen møtte leiinga i KS. Hovudtema for møtet var kommuneopplegget for 2017.

 Referatet og materialet frå møtet vil bli publisert på regjeringen.no.