Etikkonferansen 2016 om åpenhet og kontroll

Etikkonferansen ble avholdt 13. april 2016 i Oslo med et rekordstort antall påmeldte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Transparency International Norge (TI) inviterte folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren til erfaringsutveksling og inspirasjon til fornyet innsats på etikkfeltet. Hvordan kan åpenhet, varsling og kontroll bidra til å styrke innbyggernes tillit til kommunene?

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet konferansen og understreket i  sitt innlegg viktigheten av god ledelse, etisk bevissthet og åpenhet for å bekjempe uregelmessigheter og lovbrudd. Offentlig sektor skal være basert på tillit og vi må tåle at noen kikker oss i kortene, sa Sanner. Han viste til at medarbeiderne i kommunene har vid ytringsfrihet og at det er den enkelte kommunens og til sist kommunestyrets ansvar, å sørge for et godt ytringsklima og en god ytringsfrihetskultur. I hver kommune må det være gode og klare retningslinjer/reglementer, som er godt kjent. Det er en forutsetning for at medarbeiderne ytrer seg, understreket Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren viste til at vi den siste tiden har sett eksempler på at det er nødvendig med økt oppmerksomhet rundt de ansattes ytringsfrihet i kommunene. Derfor opplyste han om at han samme dag sendte et brev til alle landets ordførere og fylkesordførere, og oppfordret dem til å vurdere tiltak for å styrke ytringsfriheten for sine ansatte. Brevet kan leses her på regjeringen.no.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners innlegg ligger også på regjeringen.no. 

De andre innleggene på konferansen ligger samlet på KS' nettsider.