Høring av forslag til ny kommunelov

Kommunelovutvalgets utredning (NOU 2016: 4) ble sendt på høring 6. april 2016. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov, og lagt frem forslag til en ny lov.

Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget har lagt vekt på å gjøre loven enkel og tilgjengelig.

Departementet oppfordrer kommunene, fylkeskommunene og andre interesserte og berørte om å komme med høringssvar! Fristen er 6. oktober 2016.

Høringsdokumentene og utredningen.