Månedens eksempel: Sømna, Tvedestrand og Austrheim mer enn doblet antallet kvinner i kommunestyrene sine

I forkant av forrige lokalvalg, inviterte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommuner som hadde under 30 prosent kvinner i sine kommunestyrer til å delta i Lokalvalgdagen. Temaet for dagen var hvordan en kan få flere kvinner til kommunestyret ved neste valg.

Lokalvalgdagen var et frivillig tiltak og tilbud til kommunene i målgruppen. Kommunene som deltok arrangerte et utvidet kommunestyremøtet der temaet var hvordan få flere kvinner til kommunestyret ved neste valg? Forskere fra Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret reiste rundt og holdt innlegg på kommunestyremøtene, om hva som påvirker andelen kvinner i norske kommunestyrer generelt, og en "skreddersydd" del som omhandlet situasjonen i den besøkte kommunen.

I gjennomsnitt ble det en økning i målgruppen for tiltaket, kommuner som hadde under 30 prosent kvinner i kommunestyrene etter 2011-valget, på 10 – 11 prosentpoeng flere kvinner. Eksempler på kommuner som deltok i lokalvalgdagen, og som økte andelen kvinner i kommunestyret med dobbelt så mange eller mer er, Sømna, Tvedestrand, Austrheim, Tjøme, Stordal (i Møre og Romsdal), Midsund og Leirfjord.