Stortinget har vedtatt å oppheve samkommunemodellen

Den 5. april vedtok Stortinget regjeringens forslag om å avvikle samkommunemodellen. Samkommunemodellen er hjemlet i kommuneloven og tilrettelegger for samarbeid på mange sentrale kommunale ansvarsområder.

Det finnes i dag to samkommuner - Innherred samkommune og Midtre Namdal samkommune. Vedtaket innebærer at ingen nye samkommuner kan opprettes etter at vedtaket er trådt i kraft. De eksisterende samkommunene får en overgangsperiode slik at de må være avviklet innen 1. januar 2020.