Vi minner om høringen av forslaget til ny kommunelov

I forrige Kommunalnytt gjorde vi oppmerksom på at kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov (NOU 2016: 4) er på høring. Departementet håper på mange høringsuttalelser, og benytter anledningen til å oppfordre kommuner, fylkeskommuner og andre om å sende inn høringsuttalelser! Høringsfristen er 6. oktober 2016.

Høringsbrev og annen informasjon finner du her.