Endringer i forskrift om valg til Sametinget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 6. desember ut på høring forslag om endringer i forskrift om valg til Sametinget. Høringsfristen er 17. januar.

I høringsnotatet foreslås det en endring i fristen for godkjenning av forhåndsstemmer fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17, jf. endringer i valgloven som ble vedtatt i Stortinget den 13. juni. Det foreslås også enkelte endringer som bidrar til en bedre harmonisering mellom bestemmelsene i valgloven/valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget.

Til høringen

Til toppen