Planavdelingen informerer nr. 1-91

Om avgjørelser og veiledende uttalelser m.v. vedrørende plan- og bygningsloven til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 1‑91 (pdf)

Innhold:

  1. Godkjenningsbrev for Opplands fylkesdelplan for å styrke høyere utdanning, videregående opplæring, forskning og utvikling.
  2. Reguleringsformål og reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven.
  3. Statlige og fylkeskommunale myndigheters oversittelse av frister ved kommunal planlegging.
  4. Prosjekt om fysiske miljøkvaliteter.
  5. Om kommuneplanens arealdel og utløpet av midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven § 117 den 1. juli 1991.