Planavdelingen informerer nr. 1-95

Avgjørelser og veiledende uttalelser m.v. vedrørende plan- og bygningloven - til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 1‑95 (pdf)

Innhold:

  1. Plan- og bygningsloven § 20‑4 første ledd nr. 4: Områder for Forsvaret, jf. plan- og bygningsloven § 20‑6 annet ledd, virkninger av kommuneplanen
  2. Plan- og bygningsloven § 20‑6 tredje ledd: Virkning av kommuneplanens arealdel i forhold til tidligere reguleringsplan
  3. Plan- og bygningsloven § 26 første ledd: Reguleringsbesternmelser for pukkverk
  4. Plan- og bygningsloven § 28‑2 første ledd: Bebyggelsesplan – hjemmelsgrunnlag for utarbeidelse
  5. Plan- og bygningsloven § 28‑2: Planrekkefølge reguleringsplan - bebyggelsesplan
  6. Plan- og bygningsloven § 33‑3 tredje ledd: Krav om melding –forespørsel fra en industribedrift
  7. Plan- og bygningsloven kap. VIIa: Tiltakshavers manglende oppfølging av godkjenningsbrevet
  8. Utbygging av GSM‑nettene – basestasjoner rn.v. for NetCom GSM AS og Telenor Mobil AS