Planavdelingen informerer nr. 2-89

Om avgjørelser og veiledende uttalelser m.v. vedrørende plan- og bygningsloven til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 2‑89 (pdf)

Innhold:

  1. Spørsmål om rekkevidden av plan- og bygningsloven § 33 i forhold til gitte byggetillatelser etter plan- og bygningsloven § 93.
  2. Forholdet mellom kommuneplanens arealdel og eldre reguleringsplaner.