Planjuss

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

"Planjuridiske fortolkninger" og "Planavdelingen informerer" var forløpere til Planjuss.