Planjuss 1/2012

Planjuss 1/2012 

T-1511
ISSN 1890-4904
Bestill papirutgave: bestilling@klif.no

Laste ned Planjuss 1/2012 (pdf)

I denne utgave

  • Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven - saksbehandlingsregler
  • Gebyr
  • Utbyggingsavtaler
  • Dispensasjon
  • Avvisning av byggesøknad
  • Byggegrenser mot sjø
  • Driftsbygninger i landbruket
  • Fradeling