Planjuss 1/2000

Juni 2000

T-1337
ISBN 82-457-0295-1
ISSN 1890-4912

Planjuss 1/2000 (pdf)Eksempelsamlingen ”Planjuridiske fortolkninger” har fra år 2000 fått nytt navn og nytt utseende. Siden vårt nye nyhetsmagasin heter ”Plannytt” passet det godt å kalle eksempelsamlingen for ”Planjuss”. Vi håper begge utgivelsene vil kunne være til nytte og inspirasjon for alle som jobber i planverdenen – både jurister og planfolk.

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser/tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging, areal- og kartpolitikk i Miljøverndepartementet. I tillegg til egne lovfortolkninger vil vi ta med uttalelser fra Sivilombudsmannen og nyere rettspraksis som i særlig grad belyser planjuridiske problemstillinger. Uttalelsene/avgjørelsene blir i noen grad redigert og tilpasset i den form som synes hensiktsmessig i informasjons-øyemed. I de tilfeller hvor bare sammendrag av uttalelsen/avgjørelsen er tatt inn, kan denne finnes i sin helhet i rettskilderegisteret Re§pons eller den kan fås ved henvendelse til planavdelingen.