Planjuss 2/2000

Desember 2000

T-1348
ISBN 82-457-0307-9
ISSN 1890-4912

Planjuss 2/2000 (pdf)

 

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser/tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging, areal- og kartpolitikk i Miljøverndepartementet. I tillegg til egne lovfortolkninger vil vi ta med uttalelser fra Sivilombudsmannen og nyere rettspraksis som i særlig grad belyser planjuridiske problemstillinger. Uttalelsene/avgjørelsene blir i noen grad redigert og tilpasset i den form som synes hensiktsmessig i informasjonsøyemed. I de tilfeller hvor bare sammendrag av uttalelsen/avgjørelsen er tatt inn, kan denne finnes i sin helhet i rettskilderegisteret Re§pons eller den kan fås ved henvendelse til planavdelingen.