Planjuss 1/2002

Januar 2002

T-1395
ISBN 82-457-0352-4
ISSN 1890-4912

Planjuss 1/2002 (pdf)

 

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser/tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet. Uttalelsene er denne gang et utvalg av de uttalelser som ble tatt inn i rettskilderegisteret Re§pons ved de to siste oppdateringene av dette.

Vi håper at denne form for informasjon vil bidra til økt lovforståelse og til å befeste praksisens rettskildemessige betydning, og fremfor alt: være et nyttig redskap for å fremme en samfunnsmessig god planlegging bygget på fornuftige prosesser og forsvarlig saksbehandling.