Planjuss 2/2002

August 2002

T-1416
ISBN 82-457-0368-0
ISSN 1890-4912

Planjuss 2/2002 (pdf)

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser/tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet. Uttalelsene vil bli tatt inn i rettskilderegisteret Re§pons*. I dette nummeret har vi i tillegg inntatt utdrag av en Høyesterettsdom som omhandler plan- og bygningsrett.

Vi håper at denne form for informasjon vil bidra til økt lovforståelse og til å befeste praksisens rettskildemessige betydning, og fremfor alt: være et nyttig redskap for å fremme en samfunnsmessig god planlegging bygget på fornuftige prosesser og forsvarlig saksbehandling.