Planjuss 1/2003

September 2003

T-1433
ISBN 82-457-0383-4
ISSN 1890-4912

Planjuss 1/2003 (pdf)

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser og tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet. Uttalelsene vil også bli tatt inn i rettskilderegisteret Easyfind. Vi har denne gangen også gjengitt tre uttalelser fra Sivilombudsmannen til saker som har vært til behandling i departementet.

Vi håper at denne form for informasjon vil bidra til økt lovforståelse og til å befeste praksisens rettskildemessige betydning, og fremfor alt: være et nyttig redskap for å fremme en samfunnsmessig god planlegging bygget på fornuftige prosesser og forsvarlig saksbehandling.