Plannytt 1/2008

Last ned Plannytt 1/2008T-1471 / Juli 2008
ISSN 1502-1467 (Trykt)
ISSN 1502-2005 (E-tidsskrift)

Last ned Plannytt 1/2008 i pdf.

Innhold:

 • Hva er nytt og bedre i loven
 • Strandsonen differensiert politikk
 • Hensynssoner et nytt begrep
 • Kgl. res. om kraftledninger i sentralnett og regionalnett
 • Ny lov et effektivt redskap for klimaarbeidet
 • Samplan 2008-09
 • Planstrategier
 • Regional planlegging
 • Framtidens byer – hva skjer?
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Miljøsertifisering
 • Ny temarettleiing om utbygging i fareområde
 • Veileder for Energi- og klimaplanlegging i kommunen
 • Integrert styring
 • Universell utforming
 • Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
 • Regionale planer til behandling i 2008
 • Ny veileder om urbant jordskifte
 • Regionale nettverkssamlinger 2008
 • Nettbasert planveileder
 • Revidert forslag til forskrift om eiendomsregistrering
 • Innsigelsessaker