Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plannytt 1/2008

Last ned Plannytt 1/2008T-1471 / Juli 2008
ISSN 1502-1467 (Trykt)
ISSN 1502-2005 (E-tidsskrift)

Last ned Plannytt 1/2008 i pdf.

Innhold:

  • Hva er nytt og bedre i loven
  • Strandsonen differensiert politikk
  • Hensynssoner et nytt begrep
  • Kgl. res. om kraftledninger i sentralnett og regionalnett
  • Ny lov et effektivt redskap for klimaarbeidet
  • Samplan 2008-09
  • Planstrategier
  • Regional planlegging
  • Framtidens byer – hva skjer?
  • Tilpasning til klimaendringer
  • Miljøsertifisering
  • Ny temarettleiing om utbygging i fareområde
  • Veileder for Energi- og klimaplanlegging i kommunen
  • Integrert styring
  • Universell utforming
  • Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
  • Regionale planer til behandling i 2008
  • Ny veileder om urbant jordskifte
  • Regionale nettverkssamlinger 2008
  • Nettbasert planveileder
  • Revidert forslag til forskrift om eiendomsregistrering
  • Innsigelsessaker