Plannytt 1/2007

Last ned Plannytt 1/2007 i pdf.T-1469 / Desember 2007
ISSN 1502-1467 (Trykt)
ISSN 1502-2005 (E-tidsskrit)

Last ned Plannytt 1/2007 i pdf.

Innhold:

 • Statsbudsjettet 2008
 • Opplæringspakken
 • Svalbard
 • Livskraftige kommuner
 • Nettverksamlinger for å ivareta barn og unges interesser
 • Arealpolitikk
 • Bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 • Fylkesdelplaner for fjellområder med villrein
 • Fritidsbebyggelse til besvær - og begjær?
 • Basisveileder "Plan og kart etter plan- og bygningsloven"
 • Nasjonale retningslinjer for Vindkraft
 • Pilotabeird og rapporter
 • Nettverk for regional planlegging og utvikling
 • Groruddalen
 • Bymiljøprisen 2007 - Asker kommune
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging
 • Forum for kommunale planleggere
 • Erfaringer med nytt regelverk om konsekvensutredninger
 • Grad av utnytting som virkemiddel i planleggingen
 • 10 år med universell utforming
 • Forbilder - som staten setter pris på
 • Matrikkelen - det nye offisielle eiendomsregisteret for Norge
 • Midlertidig markagrense
 • Innsigelser
 • Reindrift og planlegging