Syv regionale næringsmiljø får støtte for å styrke tilbudet av utdanning og kompetanseutvikling i regionen

Innovasjon Norge lanserte høsten 2013 satsingen Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Satsingen skal bidra til at høgskoler og andre kunnskapsinstitusjoner blir bedre i stand til å levere kompetent arbeidskraft tilpasset næringslivets behov.

De syv uvalgte næringsmiljøene er:

1. Osterfjord næringssamarbeid, Osterfjordregionen (3 mill. kr. i støtte)
Hordaland har et voksende næringsmiljø innen CNS-maskinering (Computerised Numeric Control; styringssystemet for datastyrte maskiner). og robotteknologi, men opplever stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Osterfjord næringssamarbeid har i prosjektet knyttet til seg Høgskolen i Bergen for å utvikle utdanningstilbud som både kan bidra til videreutdanning og nyrekruttering.

2. LEGASEA, Ålesund (2,5 mill. kr. i støtte)
Biomarin næringsklynge med hovedtyngde i og rundt Ålesund. Skal i prosjektet både styrke eksisterende bachelorutdanning og etter – og videreutdanningstilbud, samt legge grunnlag for utvikling av mastertilbud. Samarbeider med blant annet Høgskolen i Ålesund, Møreforskning og Sintef Fiskeri og Havbruk.

3. Pro Barents, Hammerfest (1,5 mill. kr i støtte)
Samarbeid mellom Pro Barents, Nordkapp Næringshage og Kirkenes Næringshage. Prosjektet har fokus på det stigende kompetansebehovet i Finnmark som følge av stadig økt aktivitet i Barentshavet. Samarbeider blant annet med Høgskolen i Narvik og NTNU.

4. Verdal Industripark/Proneo, Verdal (2,15 mill. kr. i støtte)
Mobiliseringsprosjekt knyttet til kompetanseutvikling i bedriftene tilknyttet Verdal Industripark. Særlig fokus på olje og gass og fornybar energi. Samarbeider tett med Høgskolen i Sør-Trøndelag.

5. Nasjonalt senter for komposittutdanning, Raufoss/Kongsberg (3 mill. kr i støtte)
Samarbeid mellom klyngene NCE Systems Engineering på Kongsberg og NCE Raufoss om utvikling av formalisert utdanning på fagskole- og høgskolenivå innen kompositt- og polymere materialer. Tilbudene utvikles i samarbeid med blant annet Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

6. Norsk Havbruk, Bodø/Trondheim/Stavanger (2,625 mill. kr. i støtte)
Samarbeidsprosjekt mellom klyngene NCE Aquaculture i Bodø, akvARENA i Trondheim og Arena Ocean of Opportunities i Stavanger. Vil utvikle et helhetlig utdanningstilbud tilpasset havbruksnæringens fremtidige kompetansebehov. Både NTNU, UiS, UiN og NMBU er tilknyttet prosjektet.

7. Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana (2,3 mill. kr. i støtte)
I samarbeid med Mo Industripark og Olje- og gassnettverk Helgeland er målet med prosjektet å etablere næringsrelevant ingeniørutdanning og næringsrelevante etter- og videreutdanningstilbud på bachelornivå. Samarbeider med Høgskolen i Narvik, UiN og Høgskolen i Nesna.

 

[Tilbake til Regionalnytt 3/2014]
 

Til toppen