Regionalnytt 4 2014

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikk

- Nye kommuner inn og full kompensasjon <br> - Bedre på innovasjon enn tidligere rapportert <br> - - Virkelig, gratis norskkurs? <br> - Vellykket reiselivssatsing i Hedmark <br> - Legg dei pengar att? <br> - Byregionprogrammet er i gong – første samling gjennomførd <br> - Jubelfeiring i Kongsberg <br> - Europapolitisk forum <br> - Nye rapporter <br> - Hva skjer?

 • Nye kommuner inn og full kompensasjon
 • Bedre på innovasjon enn tidligere rapportert
 • - Virkelig, gratis norskkurs?
 • Vellykket reiselivssatsing i Hedmark
 • Legg dei pengar att?
 • Byregionprogrammet er i gong – første samling gjennomførd
 • Jubelfeiring i Kongsberg
 • Europapolitisk forum
 • Nye rapporter
 • Hva skjer?
 •  

  Banner for Regionalnytt 2014

  Nye kommuner inn og full kompensasjon


  - Regjeringen vil styrke vekstkraften i norsk økonomi og sikre verdiskapning i hele landet, sier finansminister Siv Jensen. Regjeringen foreslår at næringslivet i 233 kommuner får lav arbeidsgiveravgift fra 1. juli og foreslår kompenserende tiltak for sektorer som faller utenfor ordningen.

  - Kompenserende tiltak med fribeløp og satsing på samferdsel kommer næringslivet i distriktene til gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

  EU og ESA har endret sitt regelverk for regionalstøtte, og Norge må tilpasse seg dette. Regjeringen legger fram forslag til endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

  Færre virksomheter må ut av ordningen

  - Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere til vekst og verdiskaping i hele Norge. Derfor har Regjeringen vært opptatt av å ha en tett dialog med EU og ESA helt fram til det siste. Den tette oppfølgingen av dette har gitt resultater, og avklaringer fra Europakommisjonen åpner for at flere virksomheter enn tidligere antatt kan videreføre dagens ordning, sier finansminister Siv Jensen. - Vi er derfor glade for at det ligger an til at blant annet drosjebiltransport, flyttetransport og utvinning av olje og gass likevel kan beholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

  - Vi var uenig i EUs beslutning om at enkelte sektorer må ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Nå foreslår Regjeringen tiltak der vi tilbakefører hele avgiftsøkningen som kommer fra dette, sier Sanner.

  - Regjeringen ønsker at næringslivet skal ha gode rammevilkår for vekst og ubyråkratiske ordninger. Vi styrker fribeløpsordningen slik at de aller fleste småbedrifter i områder med redusert arbeidsgiveravgift får full kompensasjon, selv om deres sektor er unntatt fra ordningen, sier finansminister Siv Jensen.

  - Infrastrukturtiltakene rettet mot de tre nordligste fylkene vil bidra til å styrke næringslivet i Nord-Norge og kompensere fullt ut for sektorunntakene i arbeidsgiveravgift. Sammen med nordnorsk næringsliv og fylkeskommunene skal vi prioritere hvilke infrastrukturtiltak som vil styrke vekstkraften i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Bedre på innovasjon enn tidligere rapportert 


  En ny undersøkelse fra SSB viser at: ”En betydelig større del av det norske næringslivet har introdusert innovasjoner i løpet av den siste treårsperioden enn hva tidligere undersøkelser har vist. For visse typer av innovasjon er andelen innovatører mer enn fordoblet.” 

  Tidligere har Norge gjennomført en kombinert FoU og innovasjonsundersøkelse. De fleste andre europeiske land er disse undersøkelsene gjort separat. SSB viser at det å gjennomføre en separat innovasjonsundersøkelse gir innovasjonstall på linje med de andre nordiske landene. Man har derfor lurt på om norske innovasjonstall er for lave gjennom at norske bedrifter har underrapportert innovasjoner som ikke er koblet til FoU. Dette tror SSB at man nå i stor grad kan bekrefte.

  ___________________________________________________________________________________________________________

  - Virkelig, gratis norskkurs?


  William Martinez, spansktalende innvandrer fra Den dominikanske republikk, smiler og lar øynene gli nedover skjermen. Han sjekker ut det web-baserte norskkurset fra NTNU for spansktalende. Det er helt nytt, så nytt at han ikke har fått med seg at det finnes.

  Han prøver seg gjennom ulike kapitler, hører nøye på den norske uttalen og gjentar høyt og tydelig til ordene blir riktige. Han smiler.

  - Det ser veldig bra ut ved første øyekast, sier han.

  Internettkurs

  William har bodd seks måneder i Norge, og har nå fått jobb i Ålesund. Både han og hans kone, også hun fra Den dominikanske republikk, trives godt i kystbyen på Vestlandet. Ved årsskiftet fikk de sin førstefødte, og de akter å bli.

  William studerte juss ved siden av jobben som bilselger i hjemlandet. Fullt studium ved siden av jobb ble for krevende, men han trives som selger og vil gjerne ha en slik jobb i Norge. For å få til det, har han i tre måneder gått kveldskurs for å lære norsk. Allerede gjør han seg brukbart forstått på sitt nye språk, og til høsten begynner han på del to. Hvert av kursene koster omtrent 8 000 kroner. Han synes derfor et gratis internettkurs nesten høres for godt ut til å være sant.

  - Jeg skal tipse flere venner om dette. Nå kan man jo lære språket akkurat når det passer, og lære i sitt eget tempo, smiler han.

  Språkkurs for arbeidstakere

  Kurset fra NTNU, LearnNoW, har tidligere vært tilgjengelig på engelsk og polsk, og er nå også kommet for spansktalende. LearnNoW har 12 kapitler og er laget for å passe arbeidstakere både i privat og offentlig sektor. Det kan hjelpe innvandrere å forstå og snakke ulike dialekter. Flere departementer støtter tilbudet, som et ledd i arbeidet med å gjøre det enklere for innvandrere å få brukt sine ressurser i Norge.

  Tekst: Erik Veigård/Videofabrikken

  William Martinez, spansktalende arbeidsinnvandrer fra Den dominikanske republikk
  Lærer norsk: William Martinez, spansktalende innvandrer fra Den dominikanske republikk (Foto: Erik Veigård/Videofabrikken)

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Vellykket reiselivssatsing i Hedmark


  Deltagelsen i Interregprosjektet Export 4 Seasons har vært en suksess for reiselivsbedriftene i Hedmark. Antall utenlandske gjestedøgn har økt med formidable 42% fra 2011 til 2013 - målet for prosjektet var 5%.

  Evalueringen konkluderer med at bedriftene som har deltatt aktivt i prosjektet har fått økt kunnskap om eksport. Miksen av aktiviteter og helheten i prosjektet er viktige årsaker til at man har lykkes.

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Legg dei pengar att?


  Omlag 500.000 turistar besøker attraksjonar i Lysefjorden kvart år, men mykje av pengane hamnar i byen. No mobiliserer reiseliv og vertskommunar for å auke lokal verdiskaping. Det skjer gjennom LUK-prosjektet "Legg dei pengar att?".

  Saman med kraftproduksjon er reiseliv den viktigaste næringa i Lysefjorden. Utfordringa for lokalsamfunnet er at mesteparten av omsetnaden som turismen utløyser, blir lagt igjen utanfor kjerneområdet.

  - Hotella i Stavanger og turistbåtane lever godt på turistane til Lysefjorden med attraksjonar som Preikestolen og Kjerag, noko som er bra. Men lokalt er der potensial for mange tilbod som vi trur turistane vil oppleva som eksotiske, seier prosjektleiar Åshild Hus, og nemner vandreruta "Lysefjorden rundt", dugnadsferie og innkvartering i den vesle, veglause industribygda Flørli.

  Konkrete og ulike

  Tre konkrete prosjekt inngår i LUK-satsinga i Rogaland (LUK = lokal samfunnsutvikling i kommunane). Dei har fått rundt 1 million kroner kvar, og prosjekta skal leggje til rette for lokal samfunnsutvikling i distrikta.

  Dei tre prosjekta er: 

  • "Legg dei pengar att?" Hovudmål: Få større lokal effekt av turisttrafikken i Lysefjorden
  • "Nedstrand 2020" i Tysvær kommune. Stadsutviklingsprosjekt. Korleis vitalisera tettstadar langs sjøvegen, som på grunn av omleggingar i kommunikasjonane er blitt meir feriestadar enn levande bygder?
  • Finnøy kommune: Korleis bruka grendelag som utviklingskraft og utviklingsaktør i lokalsamfunnsutviklinga?

  At LUK-pengane går til tre avgrensa prosjekt, betyr ikkje at dei andre kommunane i Rogaland går glipp av LUK-effekten.- Erfaringane skal delast med alle kommunane. Ein kan lære mykje av kvarandre, seier Bakke.- Ja, vidareformidlinga skal vi ta på alvor, forsikrar Audun Rake. Han er dagleg leiar i Lysefjorden Utvikling AS, som er prosjektansvarleg for "Legg dei pengar att?".

  Tekst: Hanne Løkås Veigård/Videofabrikken. 


   

  Frå venstre dagleg leiar Audun Rake i Lysefjorden Utvikling AS, Kari Sand frå Bygdeutvikling Ytre Ryfylke og prosjektleiar Åshild Hus i
  Ei av LUK-satsingane i Rogaland handlar om auka lokal verdiskaping av turisttrafikken til Lysefjorden og Preikestolen. Frå venstre dagleg leiar Audun Rake i Lysefjorden Utvikling AS, Kari Sand frå Bygdeutvikling Ytre Ryfylke og prosjektleiar Åshild Hus i "Legg dei pengar att?" (Foto: Eirik Veigård/ Videofabrikken)

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Byregionprogrammet er i gong – første samling gjennomførd


  Utviklingsprogram for byregionar – Byregionprogrammet – skal styrke regional vekstkraft ved å auke kunnskapen om samspelet mellom by og omland. Den første nasjonale nettverkssamlinga i programmet blei heldt i Stjørdal 20. – 21. mai.

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Jubelfeiring i Kongsberg


  Det var duka for jubelfeiring i Kongsberg då kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kom for å heidre dei som den mest attraktive staden i Noreg i 2014.

  Mange av innbyggarane i byen hadde møtt opp i det fine sommarveret til folkefest på Kirketorget. Fanfare og Kongsbergsangen blei framført med stoltheit og kraft.

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrekker Kongsberg Statens pris for attraktiv stad. F.v Jan Tore Sanner, representant for dei frivillige i Kongsberg Olav Bjella Stavn, ordfører Vidar Lande og juryleiar Erling Dokk Holm.
  Attraktiv stad: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrekker Statens pris for attraktiv stad til Kongsberg. F.v Jan Tore Sanner, representant for dei frivillige i Kongsberg Olav Bjella Stavn, ordfører Vidar Lande og juryleiar Erling Dokk Holm. (Foto: Distriktssenteret)
  ___________________________________________________________________________________________________________

  Europapolitisk forum


  Statssekretærene Ingvild Næss Stub (UD) og Ragnar Kvam Aarseth (SD) diskuterte regjeringens satsing på EUs programmer, og samferdselspolitikk i et europeisk perspektiv med fylkesordførere og andre regionale og lokale politikere under Europapolitisk forum i mai.

  Dokumenter fra Europapolitisk forum mai 2014:

   

  Statssekretær Ingvild Næss Stub (UD) og statssekretær Ragnar Kvam Aarseth (SD)
  Diskuterer: Statssekretær Ingvild Næss Stub (UD) og statssekretær Ragnar Kvam Aarseth (SD) under Europapolitisk forum i Fredrikstad 20. mai.

   

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Nye rapporter

  • Rapporten Merkur leker ikke butikk er en evaluering som viser at butikker som deltar i Merkur-programmet har en bedre omsetningsutvikling enn andre (og større) distriktsbutikker. Merkur- programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets satsing på dagligvarebutikker i distriktene.
  • Distriktssenteret har gjort ei kartlegging av tre regionalparkar og tre regionalparkprosjekt. Hovedfunnet er at regionalparkane gir sterkare samhandling og nettverksbygging mellom offentlege og private aktørar, og på tvers av etablerte strukturar.
  • ”Evalueringen av FRAM tyder på at programmet er relevant for å møte de utfordringene små- og mellomstore bedrifter står overfor i dag. Bedriftene som har deltatt er svært fornøyde og oppgir betydelig kunnskapsheving.”  Evalueringen er gjennomført av Damvad på oppdrag av Innovasjon Norge.
  • Den svenske regjeringen har utarbeidet en nasjonal strategi for regional vekst og attraktivitet for perioden 2014-2020. Strategien skal bidra til å oppnå målene i den regionale vekstpolitikken: Utvikling i alle deler av landet med sterk lokal og regional konkurranseevne.
  • SSB gir ut Minifakta der du finner kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Hva skjer?

  1) Nordsjøkonferansen, 25.-27. juni, Skottland.
  Konferansen blir arrangert av Nordsjøkommisjonen og Aberdeenshire Council. Konferansen legger vekt på programperioden fra 2014 til 2020, med fokus på legge til rette for partnerskap og prosjekter i regionen.

  2) Den tredje nordiske ruralkonferansen, 8. - 10. september, Trondheim.
  Bygdeforskning arrangerar konferansen som har velferd i de nordiske distriktene og bygdesamfunnene som tema. Hvilke sosiale og politiske utfordringer står de rurale områdene ovenfor?


  3) Vestlandsk Vidsyn, 17. – 18. september, Stavanger.
  Hovudtema for Vestlandsk Vidsyn samfunnsutvikling og verdiskaping og framtida med levande bygder og lokalsamfunn. Målgruppa er politikarar på kommune- og fylkesnivå, frivillige i bygde- og grendelag, lag og organisasjonar, samfunnsplanleggjarar, næringsutviklarar, prosjektleiarar, bedriftsleiarar og forskarar.

  4) Interreg V 2014-2020 – Avspark! 22. - 23. september, Oslo. 
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer oppstartskonferanse for den nye Interregperioden. Målet med konferansen er å spre kunnskap om de nye programmene i den nye programperioden, utveksle erfaringer på tvers av programmer og synliggjøre resultater fra inneværende periode. Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg – program- og prosjektdeltakere, politikere i kommuner fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter/høgskoler, næringslivet og organisasjoner.

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Lenker til andre nyheitsbrev og nettsider

  ___________________________________________________________________________________________________________

   

  Om Regionalnytt

  Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Regionalpolitisk avdeling.
  Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu
  Redaktør: Seniorrådgiver Linda Sjåstad Andreassen
  Redaksjonsmedarbeider: Beate Solem 

  E-post: regionalnytt@kmd.dep.no 

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

  Av- og påmelding 

  
  Til toppen