Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

OECD Skills Summit i Bergen

Det første landet OECD innledet samarbeidsavtale med i prosjektet Skills Strategy i 2013 var Norge. Nå samarbeider OECD med en rekke land om Skills strategy.

[Dette er en underartikkel til Regionalnytt 5 2016]

OECD Skills Summit samlet ministre fra 17 land i Bergen 29. og 30. juni 2016. Blant annet deltok generalsekretær for OECD, EUs Kommisjonær for Utdanning og Kompetanse. Fra den norske regjeringen deltok Kunnskapsministeren, Næringsministeren, Arbeids- og sosialministeren, Statssekretærer fra disse departementene samt JD (Integrering) og KMD deltok også aktivt.

Det første landet OECD innledet samarbeidsavtale med i prosjektet Skills Strategy i 2013 var nettopp Norge. Nå samarbeider OECD med en rekke land om Skills strategy. OECDs lanserte etableringen av et Senter for Skills i OECD i Paris. Dette er en anerkjennelse av OECDs og samarbeidslandenes arbeid på området og understreker den betydning kompetanse har for sosial og økonomisk utvikling globalt.

Statssekretær Grete Ellingsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ledet konferansens sesjon Fostering whole-of –gouvernment. I hennes innledningsforedrag framhevet hun behovet for også regionale innganger i kompetansepolitikken og nødvendigheten av bred regional medvirkning og analyser i strategiutvikling og gjennomføring av tiltak. Representanter fra flere land ga statssekretæren medhold i at kompetansepolitikken må tilpasses regionale utfordringer og at regionale analyser er nødvendig for å finne politiske løsninger som møter regionale kompetansebehov effektivt.

Kunnskapsministerens oppsummering av konferansens hovedpunkter betoner særlig de sosiale og utdanningspolitiske sidene ved Skills. Men i oppsummeringen av toppmøtet tok han høyde for at kompetansepolitikken må utformes på ulike forvaltningsnivå, være sektoroverskridende og favne bredt nasjonalt, regionalt og lokalt.

Tilbake til Regionalnytt 5 2016

Til toppen