2018

  • Regionalnytt 2 2018

    I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om regionale utviklingstrekk, vellykket omstillingsarbeid i Vestre Toten og prosjektet Levende lokaler, som nå har nådd målet.

  • Regionalnytt 1 2018

    Dette nummeret av Regionalnytt handler om regionreform, det regionale nivået i Norden, og muligheter og utfordringer i et av landets nye fylker: Trøndelag.