Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2 Virkeområde

2 Virkeområde


Fagproposisjonen omfatter 3 programområder. Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner, programområde 01 Fellesadministrasjon og programområde 19 Arbeidsmarked.

Under programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner føres det opp forslag til utgifter og inntekter for Slottsforvaltningen.

Programområde 01 Fellesadministrasjon omfatter driftsbudsjettene for Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Fylkesmannsembetene, Statskonsult, Statens informasjonstjeneste, Statens forvaltningstjeneste, Statens Pensjonskasse, Konkurransetilsynet og Statsbygg. I tillegg omfatter programområde 01 statens tilskuddsordning for partistøtte, tilskuddsmidler avtalt gjennom lønnsforhandlingene i staten, overføringer til statens pensjonsordninger og selskaper under Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Fra 2001 er Datatilsynet overført fra programområde 06 Justissektoren til programområde 01.

Programområde 19 omfatter Aetats drift, samt de ulike arbeidsmarkedstiltakene og salg av arbeidsmarkedstjenester mot betaling.

Figur 2.1: Organisasjonskart

Til toppen