Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

6 Kap. 159 Tilskudd til...


6 Kap. 159 Tilskudd til ymse hjelpetiltak, post 70 Tilskudd, kan overføres og kap. 195 Tiltak for flyktninger i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA), post 21 Spesielle driftsutgifter


Som følge av endringer av anslagene for tilbakevendingsutgifter for flyktninger i Norge, jf. omtale under kap. 3521 ovenfor, foreslås bevilgningsforslaget under kap. 195 Tiltak for flyktninger i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA), post 21 Spesielle driftsutgifter økt med 30 mill. kr mot tilsvarende reduksjon under kap. 159 Tilskudd til ymse hjelpetiltak, post 70 Tilskudd, kan overføres.


Til toppen