Kommunal- og regionaldepartementets organisasjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Årsrapport 2009

Organisasjonskart og oversyn over underliggjande og tilknytte verksemder.

Organisasjonskart og oversyn over underliggjande og tilknytte verksemder.