Organisasjonskart

Årsrapport 2009

Den politisk leiinga i Kommunal- og regionaldepartementet består av ein statsråd, tre statssekretærar og ein politisk rådgivar.

Den politisk leiinga i Kommunal- og regionaldepartementet består av ein statsråd, tre statssekretærar og ein politisk rådgivar.

Den administrative leiinga består av ein departementsråd, fire ekspedisjonssjefar og ein kommunikasjonssjef. Departementet hadde per 31. desember 2009 181 årsverk og 195 tilsette. Meir om dei ulike avdelingane følgjer i kapitlet Avdelingane i departementet.

Kommunal- og regionaldepartementets organisasjon

Til toppen