Større aktivitetar i 2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Årsrapport 2009

Ei kort oversikt over større aktivitetar i Kommunal- og regionaldepartementet i 2009.

Ei kort oversikt over større aktivitetar i Kommunal- og regionaldepartementet i 2009.