Avdelingene i departementet

Departementet er delt inn i fire avdelinger og en kommunikasjonsenhet. I tillegg kommer forværelset til departementsråden og statsråden. Vi hadde i 2010 et driftsbudsjett på om lag 158 millioner kroner. For regnskapsrapportering viser vi til det siste kapitlet.

Departementet er delt inn i fire avdelinger og en kommunikasjonsenhet. I tillegg kommer forværelset til departementsråden og statsråden. Vi hadde i 2010 et driftsbudsjett på om lag 158 millioner kroner. For regnskapsrapportering viser vi til det siste kapitlet.

(Foto: Kommunal- og regionaldepartementet)