Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten samordner departementets forhold til mediene, er pådriver for en effektiv medie‑ og samfunnskontakt og sørger for god kommunikasjonsforvaltning i departementet.

Fakta om enheten

Stillingsramme 10 årsverk
Ansatte 10 personer (inkludert ansatte med redusert stillingsprosent)
Driftsbudsjett  7,0 millioner kroner

Kommunikasjonsenheten samordner departementets forhold til mediene, er pådriver for en effektiv medie‑ og samfunnskontakt og sørger for god kommunikasjonsforvaltning i departementet.

Enheten informerer om aktiviteter og politiske beslutninger. I tillegg bidrar enheten til å formidle informasjon til innbyggerne om muligheter, rettigheter og plikter knyttet til departementets virksomhetsområder. Enheten har også det redaksjonelle ansvaret for departementets nettsider både internt og eksternt.