Plan- og administrasjonsavdelingen

Plan- og administrasjonsavdelingen fungerer som stab for departementsråden og serviceenhet for de andre avdelingene.

Avdelingsfakta

Stillingsramme 34 årsverk
Ansatte 39 personer (inkludert ansatte med redusert stillingsprosent)
Driftsbudsjett  21,1 millioner kroner
Organisering/team administrasjon
dokumentasjon
HR
planlegging
samordning
økonomistyring
Forvalter totalt  172 millioner kroner
Av dette forvalter departementet direkte 161 millioner kroner

Plan- og administrasjonsavdelingen fungerer som stab for departementsråden og serviceenhet for de andre avdelingene. Arbeidsoppgavene omfatter samordning og kvalitetssikring av arbeidet i departementet med statsbudsjettet, samordning i høringssaker og merknader til regjeringsnotater.

Avdelingen har ansvar for økonomiforvaltning generelt og driftsbudsjettet til departementet spesielt, lønns- og personalforvaltning, personalpolitikk, regnskapsføring og arkiv.

Avdelingen forvalter også en fellesbevilgning til forskings- og utredningsoppdrag innenfor området til departementet, en mindre bevilgning til større innkjøp og vedlikehold, i hovedsak innenfor IKT-området, og en bevilgning til Norges forskingsråd.